İş dünyası Erdoğan'dan ne istedi? 20 maddelik listenin detayları...

81 ilden Ankara'ya gelen iş dünyası temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu, taleplerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş dünyasının taleplerini dinledi.

TOBB organizasyonuyla 81 ilden Ankara’ya gelen iş insanlarının Erdoğan'a ilettiği talepler kredi faizlerinden istihdam teşviklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı.

Yeni Şafak Gazetesi o talepleri 20 maddede topladı.

1- Banka faizleri çok yüksek, krediye ulaşmada sorun yaşanıyor

2- Özel sektörün kamudan alacaklarının belirli bir takvim içinde nakden ödeme planına bağlanması, nakden ödenemeyen kısım için devlet tahvili, alacak temliki, kredi garantisi sağlanması

3- Birikmiş KDV alacakları için alacak tutarı kadar orta vadeli devlet tahvili ile ödeme yapılması

4- Geçici vergi uygulamasının kaldırılması

5- Kamuya taahhüdü devam eden şirketler için fiyat farkı kararnamesinin çıkarılması

6- İlave 100 milyar liralık Hazine destekli kredi kefalet limiti sağlanması

7- Eximbank’ın yeni iş modelleri geliştirebilen, sermayesi güçlü, firmalarımızı kur risklerine karşı koruyacak enstrümanları etkin bir şekilde kullanabilen yeniden yapılanmaya tabi tutulması

8- Teminat mektubu komisyon ve masraflarının %1 ile sınırlandırılması

9- 2019’un ilk 6 aylık dönemi için SGK prim ödemelerinin bir yıl ertelenmesi

10- Yerli makine ve teçhizat yatırımlarında hem krediyle, hem de leasingle alımlarda %50 faiz desteği sağlanması

11- Sanayinin ve ticaretin kullandığı doğalgaz ve elektrikte uygulanan %18 tutarındaki KDV’nin %1’e indirilmesi

12- Yatırım teşvik sisteminin ilçe bazlı revize edilmesi

13- Ticari uyuşmazlıklarda Oda-Borsa üyesi tacir ve sanayicilerin arabulucu olabilmesinin sağlanması

14- Yatırım teşviklerinin revize edilmesi. İlçe bazında teşvik istendi.

15- Tarım ve hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinde artış çok yüksek

16- Marinaların kira bedellerinin emlak vergisi değeri yerine marinanın sahip olduğu bağlama kapasitesi baz alınarak belirlenmesi

17- Tarım ve ticarette kullanılan elektrikten alınan yüzde 2 TRT payının kaldırılması

18- Kamu yapım ihaleleri, DMO ve İller Bankası uygulamaları başta olmak üzere tüm kesimlerde yerli malı kullanımının özendirilmesi

19- Kamu kurumlarının özel sektör ile haksız rekabete girmesi

20- Tarımsal sanayi ve hayvan çiftliklerinin kullandığı elektriğin sanayi tarifesine alınması


Türkiye Ekonomi Şurası toplantısında konuşan Erdoğan ise iş dünyasından il bazında istihdam taahhüdü istedi, "Artı istihdam sizden, destek bizden" dedi.

 

DAHA FAZLA HABER OKU